GNA Legal Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemleri, şirketlerin hukuki altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve uygulamada gerekli olabilecek belgelerin hazırlanması, ana sözleşmelerinin oluşturulması, şirketlerin faaliyetleri ve idaresi sırasında karşılaşılan hukuki soru ve sorunlar hakkında hukuki yardım, rapor ve bilgi notları hazırlanması, kurumsal yönetim uyum raporlarının hazırlanması, her türlü ticari ihtilaflar, genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, ortaklıktan ihraç davalarının takibi, ortaklar arası ihtilafların dava dışı çözüm yolları hususunda hukuki destek, tasfiye konkordato ve iflas ertelemesi davalarının takibi alanlarında hizmet vermektedir.