GNA Legal Hukuk Bürosu olarak öncelikli amacımız ihtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olup, ihtilaf gerçekleştikten sonra ise mümkün olan en iyi şekilde ihtilafın çözümünü, hukuki araçların kullanımının sağlanması yolu ile gerçekleştirmektir.

Aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve dava hizmeti verilmektedir.

  • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
  • Toplu iş sözleşmeleri müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti
  • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmesi
  • İşçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
  • İş güvenliği çerçevesinde alınması gereken önlemler ve kontrollerin sağlanmasına yönelik hizmetin verilmesi
  • İş kazalarıyla ilgili hukuki ve cezai davaların takibi