GNA Legal Hukuk Bürosu, aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası arena da olmak üzere danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
  • Uyarlama davalarının takibi
  • Kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar ve vergisel yükümlülükler
  • Finansal kiralama sözleşmeleri
  • Gayrimenkul kiralarında tahliye davalarının takibi
  • Alım, satım sözleşmeleri
  • Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi
  • Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
  • Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi.