GNA Legal Hukuk Bürosu olarak gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında korunması kapsamında, iptal ve tam yargı davaları açılması, Kamu İhale Kurumu kararlarının iptali, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, belediyeler ve idarelerin tasarruflarına karşı iptal davası açılması, kamulaştırma kararları kapsamında uzlaşma görüşmelerine katılınması ve idare mahkemesinde dava yoluna başvurulması, idarenin düzenleyici işlemlerine karşı hukuki yollara başvurulması, yabancı ve yerel şirketlerin kuruluş aşamalarında kamu kurumları nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında müvekkillerimize danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.

Gerçek ve tüzel kişilerin maruz kaldığı Vergi Hukuku alanına giren sorunların, dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerimize uzman ekibimizle hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.