GNA Legal Hukuk Bürosu olarak, enerji piyasasının gerekleri, enerjiye duyulan ihtiyaç nedeniyle oluşan talep ve bu talebi karşılamak üzere yapılan yatırımlarla ilgili gerekli dosyaların hazırlanması, kurumlara başvuruların yapılması kapsamında gerek kamu kurumlarıyla gerekse de gerçek ve tüzel kişilerle olan sözleşmelerin değerlendirilmesinin yanında;

  • EPDK nezdinde yürütülen lisans başvuruları ve diğer süreç takipleri
  • Petrol piyasasındaki bayilik sözleşmeleri ve anlaşmazlıklar
  • Türbin, panel vb. enerji ekipmanlarına ilişkin alım-satım-kiralama sözleşmeleri
  • Elektrik ticaretine ilişkin yapılan sözleşmeler
  • Enerji projelerinin finansmanı
  • Yenilenebilir enerji üretimi ve ticaretine ilişkin sözleşme ve anlaşmazlıklar
  • Enerji verimliliği konusundaki sözleşmeler
  • Enerji piyasasındaki haksız rekabete ilişkin anlaşmazlıklar

Konularında danışmanlık ve dava hizmeti sunulmaktadır.