Teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerleyen basın sektöründe münferit medya acente ve gruplarına, müzik ve prodüksiyon şirketlerine hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunulmaktadır.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • Lisans, kullanım, eser, işletme sözleşmelerinin hazırlanması, tadili
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5187 sayılı Basın Kanunu çerçevesinde korunan her türlü eyleme karşı yapılabilecek başvuralar
  • İçerik kaldırma
  • Medya şirketi kuruluşu
  • Şirketlerin yürürlükte olan yasalara uyumunun sürdürülmesi
  • Yazılı ve görsel basında çıkan yayınlar ve oluşabilecek maddi-manevi zararların tazmini